sužįsti

sužįsti
sužį́sti tr. K 1. viską išžįsti: Visą pieną veršis sužìndo 1.Pls prk. sugerti, sutraukti: Pavasarį saulelė drėgnumą greit sužìnda Klp. 2. refl. NdŽ žindant pasidaryti riebiam, įmitusiam: Veršis jau susižìndęs, gal pjauti Šts. 3. žindant suvarginti, suliesinti: Veršis bežį́sdamas sužìndo visiškai karvę J. Katę kačiukai sužį̃s Ss. Kūda ana (kiaulė) – sužìndo paršai Aln. 4. Ml, Brsl, Bgt, Plv sučiulpti: Man reikia kiekvienas kąsnelis sužį́st Nmn. Saldainę sužìndau Dglš.N, LTR(Rod) suvalgyti: Sužìnda perdien kokią plutelę duonos – tai ir visas jo valgis Lp. Kad nori, tai eik, va, prie stalo – gal ką sužįsi TDrIV190(Prng). 5. SD241,302 sukramtyti: Sužįstą peną ėsti SD3284. Lopinin duonos ir cukraus sužìndo, siūlu surišo ir traukia, nu ir su tuoj žindu miega Srj.prk. sučiurinti, aplamdyti: Neduok, vaikas sužį̃s knygą Ėr. Duota duota, sužį́sta visa skepečiūtė telyčiūtės, buvau pririšus Klt. Nukramtytais pirštų galais, sužįstais nudryžusių pirštų rankogaliais, jie (koncentracijos stovyklos kaliniai) sėdėjo susmukę, merdėdami V.Bub. 6. prk. sunaudoti: Sužìndai tu mano dalį J. Kol sužį́siu dabar [gautus pinigus], mano amžiui užteks Sur. 7. suverpti: Imtai ir sužįstái nuotąsų maišam! Lp. Sužìndo sužìndo, suleido suleido pakulas, ir tai jos verpimas! Ml. 8. N, KII40 suvelti į kaltūną: Aitvaras jo plaukus sužindo, suvėlė R, . Vėlių, kiti sako – laumių sužįsti plaukai yra tie, į kurius kaltūnai įsimetę yra BsV134. Kai kuriuose senesniuose žodynuose yra užuominų, kad aitvaras suvelia, „sužinda“ plaukus, kad aitvaras – tai kaltūno liga . 9. supjauti: Inpiet porą kvajelių gal ir sužį́sim Lp. Jis buvo kaip laumės suspaustas ir visas sužį́stas StngŽ79. 10. prk. parinkti (žodį): Žodžio nesužìndęs iš lūpų neišleisk Kt. Kad tai anas sužį́st žodį, ale plepa ir plepa, kap buza nedavirus Arm. Ale ot žmogus, žodžio nesužìnda Rod. Tai kad jis jokio žodžio nesužìnda, visai nemoka su geru žmogum pašnekėt Rdm. \ žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; pražįsti; prižįsti; sužįsti; užžįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sužįsti — vksm. Vi̇̀są pieną veršiùkas sužį̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įžįsti — K, Rtr; N 1. intr. pajėgti žįsti: Veršis daug įžìnda, ale dar neišžinda J. 2. tr. sužįsti: Antrą pusę [karvės krekenų] reikia duoti jos pačios veršiui įžįsti LMD. | prk.: Kada vaikelis turės žindytoją gailinykę, girtuoklę, paleistuvę, įžįs iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžįsti — tr. K, JI104, Rtr, Š; S.Dauk, LVI138 1. apčiulpti: Lokys atdarė duris, aždušino bobą, mėsą apžìndo, kaulelius sukrov[ė] po slenksčiu (ps.) Lz. | refl. tr.: Apsižįsti pirštus sau Db. 2. refl. N per daug žindant susirgti: Neduo[k] teliuku valiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžįsti — K, Š; D.Pošk, M 1. tr. pajėgti išžįsti, čiulpti pieną: Tam paršuku yra ir cica, ale tik neatžìnda anas jos Pls. 2. refl. [i]baigti žįsti, nustoti maitintis motinos pienu: Veršis atsižìndo, dar pabuvo savaitę i išleidom i lauką pavasarį Sd. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažįsti — ×dažįsti (hibr.) intr.; D.Pošk pakankamai žįsti. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžįsti — K, NdŽ; Q60, SD1203, SD420, R46, MŽ62, S.Dauk, N, M 1. tr. R, MŽ, L, DŽ1, Grž, Pl, Rdn, Erž, Rs, Plv, Dv, GrvT36, Ds žindant iščiulpti (kieno pieną): Visą pieną veršis išžìndo J. Menkas veršis karvės neišžį̃s Pns. Pieno nėra – veršis išžìndo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužįsti — tr. K, Š, KŽ; S.Dauk 1. N žindant kiek iščiulpti: Nužìnda teliukas, tada karvei lengviau pasdaro Kč. Nužį̃s, nulaidys [tik apsiveršiavusios karvės pieną], tai bus gardesnis Db. | refl. KŽ. 2. žindant nučiulpti, sužaloti: Vaikas motinai papą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažįsti — 1. intr. R, MŽ, S.Dauk, Rtr, NdŽ, Asv, Slk pasisotinti žindant: Vaikas kap pažinda, tai vė miegti Pns. Veršiukas jau pažìndo DŽ1. Tie paršiukai pažìnda pažìnda, tai vėl reikia sugaudyt, vėl ton duonkepėn sukelt Kp. Du teliukai: vieną pagirdėm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržįsti — intr.; S.Dauk pernelyg daug prižįsti pieno. | refl.: Vakar jis (ėriukas) turbūt parsižindo – šiandie ne toks raškažnas, nelaksto po lauką Jrb. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražįsti — tr. 1. NdŽ kurį laiką maitintis žindant. 2. K, Rtr, KŽ žindant prakiurdyti: ^ Šuva dantų nepražį̃s Pnd. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”